Mijn sport- en cultuurhopper 0
Karate

Karate

Karate is een vechtkunst waarbij de nadruk ligt op het gebruik van stoot- en traptechnieken (te-waza en geri-waza), maar in sommige stijlen komen ook klemmen, verwurgingen en worsteltechnieken voor.