Mijn sport- en cultuurhopper 0

Periode B 2019 - 2020 (lente/zomer)

Groningen

Tafeltennis

Tafeltennis of pingpong is een sport waarbij twee of vier spelers een licht en hol balletje met een batje heen en weer slaan over een tafel met een net in het midden. Het doel van dit spel is de bal over het net te slaan op de tafelhelft van de tegenstander, op zo'n manier dat deze de bal niet correct of helemaal niet kan terugslaan.

Er zijn geen resultaten gevonden