Mijn sport- en cultuurhopper 0

POWER-methode

De POWER-methode is ontwikkeld door Paulien van der Woude (YouBeYou), Diovany Felicia (LEF) en Inge van der Woude (Ik ben ik, coaching). Allen zijn bekend met lesgeven aan kinderen en diverse doelgroepen. Ze merkten dat kinderen meer individuele ondersteuning konden gebruiken in de sociaal emotionele en fysieke ‘levenslessen’. Samen zijn zij tot de POWER-methode gekomen. Het doel is om de kinderen te coachen in de vaardigheden die iedereen in het dagelijkse leven tegenkomt.

POWER staat voor:
Persoonlijkheid
Omgang
Weerbaarheid
Emoties
Respect

Tijdens de lessen gaan wij aan de slag met bovenstaande onderdelen. Bij de fysieke training op een speelse en sportieve manier en bij de sociaal emotionele op een wat rustigere manier door middel van spelvormen en drama. De kinderen leren door verschillende opdrachten samen te werken, te communiceren, respect te hebben voor elkaar, hun eigen grenzen te bewaken, weerbaarder te worden, hun emoties te reguleren en hun zelfbeeld te versterken.

De kracht van de POWER-methode is de combinatie van de verschillende trainers. Doordat de achtergrond van de trainers verschillend zijn, vullen zij elkaar perfect aan. De methode is daardoor ontstaan vanuit verschillende belangrijke onderwerpen. Zo zijn er trainers die veel ervaring hebben in sport en fysieke weerbaarheid en trainers die juist meer ervaring hebben met het mentaal coachen van jongeren en kinderen. Samen hebben zij de methode ontwikkeld vanuit hun eigen professie.

Omdat wij het erg belangrijk vinden dat de kinderen goed ondersteund worden tijdens deze lessen, zal er altijd minimaal 1 trainer zijn op 8 kinderen. Wanneer er meer kinderen zijn, zal er een trainer bij komen. Op deze manier kunnen wij goed inspelen op wat er zich op het moment voordoet. Zo merken wij bijvoorbeeld op wanneer een kind een ander over zijn eigen grenzen laat gaan en zullen wij hierop direct op inspelen.

Contactgegevens

POWER-methode
Roderweg 88
9311 PB NIEUW-RODEN

Telefoonnummer 06 4554 1001
info@power-methode.nl
www.power-methode.nl