Mijn sport- en cultuurhopper 0

Aanmelden aanbieders

TOELICHTING VOOR AANBIEDER

Doelstelling
Met de Sport- en Cultuurhopper willen we kinderen op een laagdrempelige en ongedwongen manier kennis laten maken met verschillende sporten en culturele activiteiten. Na afloop van de cursus moet structurele beoefening mogelijk zijn.

Doelgroep
De Sport- en Cultuurhopper is voor kinderen uit de gemeente Groningen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar. Jouw cursus kan ook alleen voor een afgebakend deel van deze leeftijdscategorie gelden, bijvoorbeeld voor 6 t/m 8 jaar of 10 t/m 13 jaar.

Voorwaarden voor deelname

 • Accommodatie:
  Je bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van een locatie.
   
 • Duur activiteit:
  Het schooljaar is verdeeld in periode A en B. De schoolvakanties vallen daar niet onder. Houd ook rekening met eventuele nationale feestdagen. Je kunt jouw cursus(sen) in elke periode één of meerdere keren in aaneengesloten weken aanbieden. Er geldt een minimum van één les en een maximum van 8 lessen per activiteit. Doorloop van een activiteit buiten de cursusperiode is niet mogelijk.
   
 • Tijdstip activiteit:
  Het gaat om activiteiten buiten schooltijd. Dit betekent dat de activiteiten na schooltijd of in het weekend kunnen plaatsvinden. Een aantal scholen werken met een continurooster met vijf gelijke dagen of varianten daarop. Alle groepen hebben gelijke schooltijden en gaan op alle dagen van de week van 8.30 uur tot 14.15 naar school. Dus ook op woensdag en vrijdag.
   
 • Deelnemersbijdrage:
  Voor de organisatie van kennismakingsactiviteit(en) wordt soms van deelnemers een eigen bijdrage gevraagd. Bij het aanmelden van een cursus via de website kun je aangeven welk bedrag je per deelnemer voor de totale kennismakingscursus vraagt. Voorwaarde is dat het aanbod laagdrempelig blijft, dus het liefst gratis of tegen een lage deelnemersbijdrage.
  De deelnemers betalen het totale cursusbedrag voor aanvang van de eerste les direct aan jou als aanbieder. Wij raden je aan om op de eerste lesdag iemand aanwezig te laten zijn die het geld kan, zodat zo min mogelijk tijd van de les verloren gaat.
   
 • Structureel aanbod: 
  De Sport- en Cultuurhopper activiteiten moeten een structureel karakter hebben. Voor deelnemers moet het mogelijk zijn om na afloop van een kennismakingscursus structureel deel te kunnen nemen aan de activiteit.

Werkwijze

Inloggen
Om in te loggen gebruik je de toegekende gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord. Indien je deze niet hebt gebruik dan de link om te registeren. Wanneer je deze vergeten bent, kun je deze opnieuw aanvragen door een e-mail via het contactformulier. Het inloggen voor verenigingen kan op twee manieren:

 1. Via het roze blok op de homepage met de titel ‘Inloggen’, rechts in beeld. 
 2. Via de knop ‘Mijn sport- en cultuurhopper’. Deze vindt je op elke pagina, naast het tas-icoontje, rechts in beeld.

Registreren

Cultuuraanbiers registeren zich bij Vrijdag. Dit kan via onderstaande link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgp4PhWALcrhfXWjprFfjfu74QGifHnO8HFLYWBZs-AFqz8A/viewform?usp=sf_link

Sportaanbieders registeren zich bij Huis voor de Sport Groningen.

Mijn verenigingspagina
Onder het welkomst-blok vind je links in beeld een blokje met daar in ‘Naar mijn verenigingspagina’ Deze pagina is ook bedoeld voor aanbieders die niet in verenigingsverband georganiseerd zijn. Via deze link kom je op de pagina waar je je gegevens kunt aanvullen en/of veranderen. Wil je terug naar ‘Mijn sport- en cultuurhopper’, dan klik je op de link ‘mijn sport- en cultuurhopper’ die je rechts boven in beeld vindt. Naast het oranje tas-icoontje.

Mijn docenten
Voordat je een kennismakingscursus aanmeldt, voeg je de docent(en) voor de desbetreffende cursus toe via het blok ‘Mijn docenten’. Dit blok vind je links onder in beeld.

Kennismakingscursus toevoegen
Rechts in beeld zie je periode-blokken. Door op de oranje knop te klikken, verschijnt een formulier. Door dit formulier in te vullen, kun je alle gegevens voor jouw kennismakingscursus invoeren.
Vul het formulier van boven naar beneden in. De eerste 9 velden zijn verplicht. Je kunt de cursus niet opslaan wanneer één van deze velden leeg is. Onderaan het formulier geef je data en tijden aan voor jouw cursus. Docent en locatie worden automatisch ingevuld n.a.v. wat je bovenin hebt aangegeven.
Heb je alle gegevens voor jouw cursus ingevuld? Klik dan op opslaan.
Daarna kun je, indien gewenst, een volgende cursus aanmelden.

Ondersteuning
Huis voor de Sport Groningen & Vrijdag verzorgen de organisatie rond Sport- en Cultuurhopper. Dit houdt in dat wij het beheer en onderhoud van de website doen, de communicatie en PR verzorgen en de helpdesk zijn bij vragen van sport- en cultuuraanbieders of deelnemers