Mijn sport- en cultuurhopper 0

Sport- en Cultuurhopper item OOG TV

De inschrijvingen voor de Sport- en Cultuurhopper zijn weer geopend. Daarbij kan iedereen op een laagdrempelige manier meedoen aan proeflessen voor sport en cultuur.

Nieuw dit jaar is dat niet alleen kinderen, maar ook volwassenen zich kunnen opgeven. De afgelopen periode deden ruim 2000 kinderen mee, waaronder de tienjarige Jasmine. “Ik speel al vijf jaar viool. Mijn zusje nu ook,” vertelt ze. Door de cultuurhopper kon ze ook zingen in een koor, al was dat door corona wel veel online. “Je kan muzikaal je gevoelens uitdrukken in de liedjes. Ik vind het leuk om samen te zingen in een koor.”

“Het doel is dat mensen kunnen kijken wat ze leuk vinden en waar hun talenten liggen,” vertelt coördinator Bas Veldman. “Maar ook dat mensen op een laagdrempelige manier mee kunnen doen en zich niet lang hoeven te binden.” Hij hoopt dat alles ondanks corona door kan gaan. “Afhankelijk van de actualiteit proberen we zo veel mogelijk fysiek door te laten gaan. Voor kinderen is daar meer mogelijk dan voor volwassenen. Volgens mij is het heel belangrijk om in deze tijd te blijven bewegen en aan culturele activiteiten mee te blijven doen. In het kader van eenzaamheid, als het straks allemaal weer mag zou het leuk zijn dat we elkaar allemaal kunnen ontmoeten. Anders kan je digitaal een hobby ontplooien.”

Marin deed mee aan de sporthopper en speelt nu al zes jaar hockey. “Ik heb uiteindelijk vier sporten gedaan en ben toen bij hockey gebleven. Dat was heel makkelijk. Zo kan je kijken wat je leuk vindt zonder gelijk te moeten betalen. Ik denk dat dat wel belangrijk is.”